top of page

úvod

Ochranu dat uživatelů našich webových stránek a / nebo naší mobilní aplikace („webové stránky“ nebo „mobilní aplikace“) bereme velmi vážně a zavazujeme se k informacím, které nám uživatelé poskytnou v souvislosti s používáním našich webové stránky a / nebo naše mobilní aplikace (souhrnně: „digitální aktiva“). Dále se zavazujeme chránit a používat vaše údaje v souladu s platnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací prostřednictvím vašeho používání našich digitálních aktiv (dále jen „služby“), když přistupujete ke službám prostřednictvím svých zařízení.

Před použitím našich služeb si prosím pečlivě přečtěte zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k vašim údajům. Pokud jste si tyto zásady přečetli, plně jim rozumíte a nesouhlasíte s naším přístupem, musíte přestat používat naše digitální aktiva a služby. Používáním našich služeb přijímáte podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Další používání služeb představuje váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a všemi jejich změnami.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte:

 • Jak shromažďujeme údaje

 • Jaké údaje shromažďujeme

 • Proč shromažďujeme tato data

 • Komu předáváme údaje

 • Kde jsou data uložena

 • Jak dlouho budou data uchovávána

 • Jak chráníme data

 • Jak jednáme s nezletilými

 • Aktualizace nebo změny zásad ochrany osobních údajů

Jaké údaje shromažďujeme?

Kategorie: Vždy

Níže je uveden přehled údajů, které můžeme shromažďovat:

 

 • Neidentifikované a neidentifikovatelné informace, které poskytnete během procesu registrace nebo které jsou shromažďovány používáním našich služeb („neosobní údaje“). Neosobní údaje neumožňují vyvodit žádné závěry o tom, kdo je shromáždil. Neosobní informace, které shromažďujeme, se skládají především z technických a souhrnných informací o používání.

 • Individuálně identifikovatelné informace, tj. Všechny ty, které lze použít k vaší identifikaci nebo které by vás mohly identifikovat s vynaložením přiměřeného úsilí („osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich služeb, mohou zahrnovat čas od času požadované informace, jako jsou jména, e -mailové adresy, adresy, telefonní čísla, IP adresy a další. Pokud spojíme osobní údaje s neosobními údaji, budeme s nimi zacházet jako s osobními údaji, pokud existují společně.

Jak shromažďujeme údaje?

Kategorie: Vždy

Níže jsou uvedeny hlavní metody, které ke sběru dat používáme:

 

 • Shromažďujeme údaje, když používáte naše služby. Když tedy navštívíte naše digitální aktiva a používáte služby, můžeme shromažďovat, zaznamenávat a ukládat využití, relace a související informace.

 • Shromažďujeme údaje, které nám sami poskytnete, například když nás kontaktujete přímo prostřednictvím komunikačního kanálu (např. E -mail s komentářem nebo zpětnou vazbou).

 • Údaje můžeme shromažďovat ze zdrojů třetích stran, jak je popsáno níže.

 • Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, když se přihlásíte do našich služeb prostřednictvím poskytovatele třetí strany, jako je Facebook nebo Google.

Proč shromažďujeme tato data?

Kategorie: Vždy

Vaše údaje můžeme použít pro následující účely:

 

 • poskytovat a provozovat naše služby;

 • vyvíjet, přizpůsobovat a zlepšovat naše služby;

 • reagovat na vaši zpětnou vazbu, dotazy a žádosti a nabídnout pomoc;

 • analyzovat požadavky a vzorce použití;

 • pro jiné interní, statistické a výzkumné účely;

 • zlepšit naše možnosti zabezpečení dat a prevence podvodů;

 • vyšetřovat porušení a prosazovat naše podmínky a dodržovat platné zákony, předpisy nebo nařízení vlády;

 • abychom vám poskytovali aktualizace, novinky, propagační materiály a další informace související s našimi službami. V případě propagačních e -mailů se můžete sami rozhodnout, zda je chcete nadále dostávat. Pokud ne, stačí v těchto e -mailech kliknout na odkaz pro odhlášení.

S kým sdílíme tato data?

Kategorie: Vždy

Vaše údaje můžeme předat našim poskytovatelům služeb za účelem provozování našich služeb (např. Ukládání dat prostřednictvím hostingových služeb třetích stran, poskytování technické podpory atd.).

 

Vaše informace můžeme také zveřejnit za následujících okolností: (i) vyšetřovat, zjišťovat, předcházet nebo podnikat kroky proti nezákonným aktivitám nebo jinému pochybení; (ii) zavést nebo uplatňovat naše práva na obhajobu; (iii) k ochraně našich práv, majetku nebo osobní bezpečnosti a bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti; (iv) v případě změny kontroly u nás nebo u jedné z našich přidružených společností (sloučením, nabytím nebo koupí (v zásadě) veškerého majetku atd.); (v) shromažďovat, uchovávat a / nebo spravovat vaše data prostřednictvím autorizovaných poskytovatelů třetích stran (např. poskytovatelů cloudových služeb), pokud je to vhodné pro obchodní účely; (vi) spolupracovat s třetími stranami na vylepšení uživatelského prostředí. Abychom se vyhnuli nedorozuměním, rádi bychom zdůraznili, že můžeme podle vlastního uvážení předávat, předávat nebo jinak používat neosobní údaje třetím stranám.

Kategorie: Uživatel má blog nebo fórum

Naše služby umožňují sociální interakce (např. Zveřejňují obsah, informace a komentáře veřejně a chatují s ostatními uživateli). Chtěli bychom upozornit, že jakýkoli obsah nebo data, která v těchto oblastech poskytnete, mohou číst, zaznamenávat a používat ostatní lidé. Nedoporučujeme zveřejňovat nebo sdílet jakékoli informace, které nechcete zveřejňovat. Pokud nahrajete obsah do našich digitálních aktiv nebo jej jinak zpřístupníte v rámci používání služby, činíte tak na vlastní riziko. Nemůžeme kontrolovat akce ostatních uživatelů nebo členů veřejnosti s přístupem k vašim datům nebo obsahu. Berete na vědomí a potvrzujete, že ke kopiím vašich údajů mohou mít i nadále přístup třetí strany, a to i poté, co byly odstraněny na mezipaměti a archivovaných stránkách nebo po vytvoření kopie / uložení vašeho obsahu.

Cookies a podobné technologie

Když navštěvujete nebo přistupujete k našim službám, autorizujeme třetí strany k používání webových signálů, souborů cookie, pixelových značek, skriptů a dalších technologií a analytických služeb („sledovací technologie“). Tyto sledovací technologie mohou třetím stranám umožnit automatické shromažďování vašich údajů za účelem vylepšení navigace našich digitálních aktiv, optimalizace jejich výkonu a zajištění přizpůsobeného uživatelského prostředí a také pro účely zabezpečení a prevence podvodů.

 

Chcete -li se dozvědět více, přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookie.

Kategorie: Uživatel NENÍ připojen k reklamní službě

Bez vašeho souhlasu nepředáme vaši e -mailovou adresu ani jiné osobní údaje reklamním společnostem nebo reklamním sítím.

Kategorie: Uživatel je připojen k reklamní službě, správci kampaní nebo reklamám na Facebooku

Můžeme poskytovat reklamu prostřednictvím našich služeb a našich digitálních aktiv (včetně webových stránek a aplikací, které využívají naše služby), které mohou být také přizpůsobeny vám, například: B. Reklamy založené na vašich nedávných návycích při procházení webů, zařízení nebo prohlížečů.

 

Abychom vám mohli tyto reklamy zobrazovat, můžeme používat soubory cookie a / nebo JavaScript a / nebo webové signály (včetně jasných GIF) a / nebo místní úložiště HTML5 a / nebo jiné technologie. Můžeme také použít třetí strany, jako např B. Síťoví inzerenti (tj. Třetí strany, které zobrazují reklamy na základě vašich návštěv webových stránek) za účelem cílené reklamy. Poskytovatelé reklamních sítí třetích stran, inzerenti, sponzoři a / nebo služby měření návštěvnosti webových stránek mohou také používat soubory cookie a / nebo JavaScript a / nebo webové signály (včetně jasných GIFů) a / nebo soubory cookie Flash a / nebo jiné technologie k zajištění účinnosti. reklamy a přizpůsobení reklamního obsahu pro vás. Tyto soubory cookie třetích stran a další technologie podléhají konkrétním zásadám ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, nikoli této.

Kam ukládáme data?

Kategorie: Vždy

Neosobní údaje

 

Naše společnosti, stejně jako naši důvěryhodní partneři a poskytovatelé služeb, se nacházejí po celém světě. Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů ukládáme a zpracováváme všechny neosobní údaje, které shromažďujeme v různých právních systémech.

Kategorie: Uživatel shromažďuje osobní údaje

Osobní data

Osobní údaje mohou být uchovávány, zpracovávány a uchovávány ve Spojených státech, Irsku, Jižní Koreji, na Tchaj -wanu, v Izraeli a v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování našich služeb a / nebo vyžadované zákonem (jak je dále vysvětleno níže) v jiných jurisdikcích.

Jak dlouho budou data uchovávána?

Kategorie: Vždy

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné k poskytování našich služeb, k dodržování našich zákonných a smluvních závazků vůči vám, k řešení sporů a vymáhání našich dohod.

Nesprávné nebo neúplné údaje můžeme kdykoli opravit, doplnit nebo vymazat podle vlastního uvážení.

Jak chráníme data?

Kategorie: Vždy

Služba hostingu našich digitálních aktiv nám poskytuje online platformu, prostřednictvím které vám můžeme nabídnout naše služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložiště dat, databází a obecných aplikací našeho poskytovatele hostingu. Ukládá vaše data na zabezpečených serverech za firewallem a nabízí zabezpečený přístup HTTPS do většiny oblastí jeho služeb.

Kategorie: Uživatel přijímá platby / eCom

Všechny možnosti platby, které nabízíme my a náš poskytovatel hostingu za naše digitální aktiva, jsou v souladu s předpisy PCI-DSS (standard zabezpečení dat v odvětví kreditních karet) rady PCI Security Standards Council (rada pro bezpečnostní standardy průmyslu kreditních karet) . Jedná se o spolupráci značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s daty kreditních karet (včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření) naším obchodem a poskytovateli služeb.

Kategorie: Vždy

Bez ohledu na opatření a úsilí přijatá námi a naším poskytovatelem hostingu nemůžeme a nebudeme zaručovat absolutní ochranu a zabezpečení dat, která nahrajete, zveřejníte nebo jinak předáte nám nebo ostatním.

Z tohoto důvodu bychom vás chtěli požádat o nastavení bezpečných hesel a pokud možno neposkytovat nám ani jiným důvěrné informace, jejichž zveřejnění by vám podle vašeho názoru mohlo způsobit značnou nebo trvalou škodu. Protože e-maily a rychlé zprávy nejsou považovány za zabezpečené formy komunikace, žádáme vás také, abyste nepředávali žádné důvěrné informace prostřednictvím žádného z těchto komunikačních kanálů.

Jak jednáme s nezletilými?

Kategorie: Uživatel NESMÍ shromažďovat žádná data od nezletilých

Služby nejsou určeny uživatelům, kteří ještě nedosáhli plnoletosti. Vědomě nebudeme shromažďovat informace od dětí. Pokud jste nedosáhli plnoletosti, neměli byste stahovat ani používat Služby ani nám poskytovat žádné informace.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli požádat o prokázání věku, abychom mohli ověřit, že naše služby využívají nezletilí. V případě, že se dozvíme, že naše služby používá nezletilá osoba, můžeme těmto uživatelům zakázat přístup k našim službám a zablokovat je a můžeme smazat všechna data, která jsme o tomto uživateli uložili. Pokud máte důvod se domnívat, že nám nezletilý sdělil údaje, kontaktujte nás, jak je vysvětleno níže.

Kategorie: Uživatel shromažďuje data od mladistvých

Děti mohou využít našich služeb. Pokud však chcete přístup k určitým funkcím, možná budete muset zadat určité informace. Některá data (včetně údajů shromážděných prostřednictvím cookies, webových majáků a dalších podobných technologií) mohou být shromažďována automaticky. Pokud vědomě shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme informace, které jsme shromáždili od dítěte, upozorníme je na to a v souladu s platnými zákony získáme souhlas rodičů. Účast dítěte na online aktivitě nepodmiňujeme tím, že dítě poskytne více kontaktních údajů, než je přiměřeně nutné k účasti na této aktivitě. Používáme pouze informace, které shromažďujeme v souvislosti se službami, které dítě požadovalo.

 

Můžeme také použít kontaktní údaje rodiče na komunikaci o aktivitách dítěte ve Službách. Rodiče si mohou prohlížet informace, které jsme shromáždili od jejich dítěte, zakázat nám shromažďovat jakékoli další informace o jejich dítěti a požadovat, aby veškeré informace, které shromažďujeme, byly vymazány z našich záznamů.

 

Chcete -li zobrazit, aktualizovat nebo vymazat údaje vašeho dítěte, kontaktujte nás. Abychom chránili vaše dítě, můžeme vás požádat o předložení dokladu o vaší totožnosti. Můžeme vám odepřít přístup k údajům, pokud se domníváme, že vaše identita je diskutabilní. Upozorňujeme, že některé údaje nelze vymazat z důvodu jiných zákonných povinností.

Kategorie: Vždy

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely stanovené v zásadách ochrany osobních údajů a pouze pokud jsme přesvědčeni, že:

 

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k plnění nebo uzavření smlouvy (např. k tomu, abyste vám mohli poskytovat služby sami nebo k poskytování zákaznických služeb nebo technické podpory);

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění příslušných zákonných nebo regulačních povinností, popř

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k podpoře našich oprávněných obchodních zájmů (za předpokladu, že je to vždy prováděno způsobem, který je přiměřený a respektuje vaše práva na ochranu údajů).

Jako obyvatel EU můžete:

 

 • požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a požadovat přístup k vašim uloženým osobním údajům a některým dalším informacím;

 • požadovat přijetí osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu;

 • požadovat opravu vašich osobních údajů, které ukládáme;

 • požadovat vymazání vašich osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů námi;

 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, popř

 • podat stížnost orgánu dozoru.

Upozorňujeme však, že tato práva nejsou neomezená a mohou podléhat našim vlastním oprávněným zájmům a regulačním požadavkům. Pokud máte obecné dotazy o osobních údajích, které shromažďujeme, a o tom, jak je používáme, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

V průběhu poskytování služeb můžeme přenášet data přes hranice do přidružených společností nebo jiných třetích stran a z vaší země / právního systému do jiných zemí / právních systémů po celém světě. Používáním služeb souhlasíte s přenosem vašich údajů mimo EHP.

 

Pokud sídlíte v EHP, vaše osobní údaje budou přeneseny do míst mimo EHP, pouze pokud jsme přesvědčeni, že existuje přiměřená nebo srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů. Učiníme příslušná opatření, abychom zajistili, že budeme mít přiměřená smluvní ujednání s našimi třetími stranami, abychom zajistili, že budou zavedena příslušná bezpečnostní opatření, aby bylo minimalizováno riziko nezákonného použití, změny, vymazání, ztráty nebo odcizení vašich osobních údajů a aby tyto třetí strany vždy jednají v souladu s platnými zákony.

Kalifornská práva spotřebitelského práva

 

Pokud používáte Služby jako obyvatel Kalifornie, můžete mít podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů („CCPA“) právo požadovat přístup k vašim informacím a jejich odstranění.

 

Chcete -li uplatnit své právo na přístup a vymazání vašich údajů, přečtěte si níže, jak nás kontaktovat.

Kategorie: Web neprodává žádná data svých uživatelů

Neprodáváme osobní údaje uživatelů pro účely a účely CCPA.

Kategorie: Webové stránky s blogem nebo fórem

Uživatelé služeb, kteří jsou obyvateli Kalifornie a jsou mladší 18 let, mohou požádat a požádat o odstranění svého publikovaného obsahu e -mailem na adrese uvedené v části „Kontaktujte nás“ níže. Všechny tyto žádosti musí být označeny „Žádostí o odstranění Kalifornie“. Všechny požadavky musí obsahovat popis obsahu, který chcete odstranit, a dostatečné informace, které nám umožní materiál vyhledat. Nebudeme přijímat sdělení, která nejsou označena nebo jsou doručována nesprávně, a pokud neposkytnete dostatečné informace, možná nebudeme moci reagovat. Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek nezaručuje, že materiál bude zcela nebo zcela odstraněn. Například materiál, který zveřejníte, může být znovu publikován nebo znovu publikován jinými uživateli nebo třetími stranami.

Aktualizace nebo změny zásad ochrany osobních údajů

Kategorie: Vždy

Tyto zásady ochrany údajů můžeme čas od času revidovat podle vlastního uvážení; verze zveřejněná na webových stránkách je vždy aktuální (viz informace o „stavu“). Žádáme vás, abyste pravidelně sledovali změny těchto zásad ochrany osobních údajů. V případě významných změn zveřejníme oznámení na našich webových stránkách. Pokud budete i nadále používat služby po upozornění na změny na našich webových stránkách, bude to považováno za vaše potvrzení a souhlas se změnami zásad ochrany osobních údajů a váš souhlas být vázán podmínkami těchto změn.

Kontakt

Kategorie: Vždy

Pokud máte obecné dotazy ke Službám nebo k informacím, které o vás shromažďujeme, a o tom, jak je používáme, kontaktujte nás na adrese:

 

Jméno: Steinhauer Rudolf

Adresa: 38442 Wolfsburg

E -mailová adresa: rudi20@arcor.de

bottom of page