top of page

wprowadzanie

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych użytkowników naszej strony internetowej i / lub naszej aplikacji mobilnej („strona internetowa” lub „aplikacja mobilna”) i zobowiązujemy się do informacji, które użytkownicy przekazują nam w związku z korzystaniem z naszych stronę internetową i/lub naszą aplikację mobilną (łącznie: „zasoby cyfrowe”). Ponadto zobowiązujemy się chronić i wykorzystywać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika poprzez korzystanie z naszych zasobów cyfrowych („Usługi”) podczas uzyskiwania dostępu do Usług za pośrednictwem swoich urządzeń.

Przeczytaj uważnie politykę prywatności i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki w odniesieniu do Twoich danych przed skorzystaniem z naszych usług. Jeśli przeczytałeś tę politykę, w pełni ją rozumiesz i nie zgadzasz się z naszym podejściem, musisz przestać korzystać z naszych cyfrowych zasobów i usług. Korzystając z naszych usług, akceptujesz warunki niniejszej wytycznej o ochronie danych. Dalsze korzystanie z usług oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności i wszelkich jej zmian.

W niniejszej polityce prywatności dowiesz się:

 • Jak zbieramy dane

 • Jakie dane zbieramy

 • Dlaczego zbieramy te dane

 • Komu przekazujemy dane

 • Miejsce przechowywania danych

 • Jak długo dane będą przechowywane

 • Jak chronimy dane

 • Jak postępujemy z nieletnimi

 • Aktualizacje lub zmiany w polityce prywatności

Jakie dane zbieramy?

Kategoria: Zawsze

Poniżej znajduje się przegląd danych, które możemy gromadzić:

 

 • Niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje, które podajesz podczas procesu rejestracji lub które są gromadzone podczas korzystania z naszych usług („dane nieosobowe”). Dane nieosobowe nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tego, kto je zebrał. Gromadzone przez nas dane nieosobowe składają się głównie z technicznych i zbiorczych informacji o użytkowaniu.

 • Informacje umożliwiające indywidualną identyfikację, tj. wszystkie te, które można wykorzystać do zidentyfikowania Ciebie lub które mogłyby Cię zidentyfikować przy rozsądnym wysiłku („dane osobowe”). Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszych usług, mogą obejmować informacje wymagane od czasu do czasu, takie jak nazwiska, adresy e-mail, adresy, numery telefonów, adresy IP i inne. Jeśli połączymy dane osobowe z danymi nieosobowymi, będziemy je traktować jako dane osobowe, o ile istnieją w połączeniu.

Jak zbieramy dane?

Kategoria: Zawsze

Poniżej przedstawiamy główne metody, jakich używamy do zbierania danych:

 

 • Zbieramy dane, gdy korzystasz z naszych usług. Kiedy więc odwiedzasz nasze zasoby cyfrowe i usługi użytkowania, możemy gromadzić, rejestrować i przechowywać wykorzystanie, sesje i powiązane informacje.

 • Zbieramy dane, które sam nam przekazujesz, na przykład gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pośrednictwem kanału komunikacji (np. e-mail z komentarzem lub informacją zwrotną).

 • Możemy zbierać dane ze źródeł zewnętrznych, jak opisano poniżej.

 • Zbieramy dane, które nam przekazujesz, logując się do naszych usług za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, takiego jak Facebook lub Google.

Dlaczego zbieramy te dane?

Kategoria: Zawsze

Możemy wykorzystywać Twoje dane w następujących celach:

 

 • świadczyć i obsługiwać nasze usługi;

 • rozwijać, dostosowywać i ulepszać nasze usługi;

 • odpowiadać na Twoje opinie, zapytania i prośby oraz oferować pomoc;

 • analizować wymagania i wzorce użytkowania;

 • do innych celów wewnętrznych, statystycznych i badawczych;

 • w celu poprawy bezpieczeństwa danych i możliwości zapobiegania oszustwom;

 • w celu zbadania naruszeń i egzekwowania naszych warunków oraz przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów lub nakazów rządowych;

 • aby dostarczać Ci aktualizacje, wiadomości, materiały promocyjne i inne informacje związane z naszymi usługami. W przypadku e-maili promocyjnych możesz sam zdecydować, czy chcesz je nadal otrzymywać. Jeśli nie, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji w tych e-mailach.

Komu udostępniamy te dane?

Kategoria: Zawsze

Możemy przekazywać Twoje dane naszym usługodawcom w celu obsługi naszych usług (np. przechowywanie danych za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych, świadczenie pomocy technicznej itp.).

 

Możemy również ujawnić Twoje dane w następujących okolicznościach: (i) w celu zbadania, wykrycia, zapobieżenia lub podjęcia działań przeciwko nielegalnym działaniom lub innym nadużyciom; (ii) w celu ustanowienia lub skorzystania z naszego prawa do obrony; (iii) w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa; (iv) w przypadku zmiany kontroli nad nami lub w jednej z naszych spółek zależnych (poprzez fuzję, przejęcie lub zakup (zasadniczo) wszystkich aktywów itp.); (v) w celu gromadzenia, przechowywania i/lub zarządzania danymi użytkownika za pomocą autoryzowanych dostawców zewnętrznych (np. dostawców usług w chmurze), o ile jest to odpowiednie do celów biznesowych; (vi) współpracować ze stronami trzecimi w celu poprawy komfortu użytkowania. Aby uniknąć nieporozumień, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że możemy przekazywać lub przekazywać lub w inny sposób wykorzystywać dane nieosobowe osobom trzecim według własnego uznania.

Kategoria: Użytkownik ma bloga lub forum

Należy pamiętać, że nasze usługi umożliwiają interakcje społeczne (np. publiczne publikowanie treści, informacji i komentarzy oraz czatowanie z innymi użytkownikami). Zwracamy uwagę, że wszelkie treści lub dane, które podajesz w tych obszarach, mogą być odczytywane, rejestrowane i wykorzystywane przez inne osoby. Nie zalecamy publikowania ani udostępniania jakichkolwiek informacji, których nie chcesz upubliczniać. Jeśli przesyłasz treści do naszych zasobów cyfrowych lub udostępniasz je w inny sposób w ramach korzystania z usługi, robisz to na własne ryzyko. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników lub członków społeczeństwa, którzy mają dostęp do Twoich danych lub treści. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że osoby trzecie mogą nadal uzyskiwać dostęp do kopii Twoich danych, nawet po ich usunięciu na stronach z pamięci podręcznej i zarchiwizowanych lub po utworzeniu kopii/przechowywania treści.

Pliki cookie i podobne technologie

Kiedy odwiedzasz nasze usługi lub uzyskujesz do nich dostęp, upoważniamy strony trzecie do korzystania z sygnalizatorów internetowych, plików cookie, znaczników pikselowych, skryptów i innych technologii oraz usług analitycznych („technologie śledzenia”). Te technologie śledzenia mogą umożliwić stronom trzecim automatyczne zbieranie danych w celu poprawy doświadczenia nawigacji na naszych zasobach cyfrowych, optymalizacji ich wydajności i zapewnienia dostosowanego do potrzeb użytkownika, a także w celach bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

 

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Kategoria: Użytkownik NIE jest połączony z usługą reklamową

Nie przekażemy Twojego adresu e-mail ani innych danych osobowych firmom reklamowym lub sieciom reklamowym bez Twojej zgody.

Kategoria: Użytkownik jest połączony z serwisem reklamowym, menedżerem kampanii lub Facebook Ads

Możemy wyświetlać reklamy za pośrednictwem naszych usług i naszych zasobów cyfrowych (w tym witryn i aplikacji korzystających z naszych usług), które mogą być również dostosowane do Ciebie, takie jak: B. Reklamy oparte na Twoich ostatnich nawykach przeglądania stron internetowych, urządzeń lub przeglądarek.

 

Aby wyświetlać Ci te reklamy, możemy używać plików cookie i/lub JavaScript i/lub sygnałów nawigacyjnych (w tym czystych GIF-ów) i/lub lokalnej pamięci masowej HTML5 i/lub innych technologii. Możemy również korzystać z usług stron trzecich, takich jak B. Reklamodawcy sieciowi (tj. strony trzecie, które wyświetlają reklamy na podstawie odwiedzin witryny) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. Zewnętrzni dostawcy sieci reklamowych, reklamodawcy, sponsorzy i/lub usługi pomiaru ruchu w witrynie mogą również używać plików cookie i/lub JavaScript i/lub sygnałów nawigacyjnych (w tym czystych GIF-ów) i/lub plików cookie Flash i/lub innych technologii w celu zapewnienia skuteczności reklamy i dostosowywać dla Ciebie treści reklamowe. Te pliki cookie stron trzecich i inne technologie podlegają szczegółowej polityce prywatności odpowiedniej strony trzeciej, a nie tej.

Gdzie przechowujemy dane?

Kategoria: Zawsze

Dane nieosobowe

 

Należy pamiętać, że nasze firmy, a także nasi zaufani partnerzy i usługodawcy znajdują się na całym świecie. W celach określonych w niniejszej polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy wszystkie dane nieosobowe, które gromadzimy w różnych systemach prawnych.

Kategoria: Użytkownik zbiera dane osobowe

Dane osobiste

Dane osobowe mogą być utrzymywane, przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Korei Południowej, Tajwanie, Izraelu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia naszych usług i/lub wymaganym przez prawo (jak wyjaśniono poniżej) w innych jurysdykcjach.

Jak długo będą przechowywane dane?

Kategoria: Zawsze

Należy pamiętać, że przechowujemy zebrane dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i umownych wobec Ciebie, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

W każdej chwili możemy według własnego uznania poprawić, uzupełnić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane.

Jak chronimy dane?

Kategoria: Zawsze

Usługa hostingu naszych zasobów cyfrowych zapewnia nam platformę internetową, za pośrednictwem której możemy zaoferować Ci nasze usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych, baz danych i ogólnych aplikacji naszego dostawcy usług hostingowych. Przechowuje Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą i oferuje bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów swoich usług.

Kategoria: Użytkownik akceptuje płatności / eCom

Wszystkie opcje płatności oferowane przez nas i naszego dostawcę usług hostingowych za nasze zasoby cyfrowe są zgodne z przepisami PCI-DSS (standard bezpieczeństwa danych w branży kart kredytowych) PCI Security Standards Council (rady ds. standardów bezpieczeństwa branży kart kredytowych) . Jest to współpraca między takimi markami jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych karty kredytowej (w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne) przez nasz sklep i dostawców usług.

Kategoria: Zawsze

Niezależnie od środków i wysiłków podejmowanych przez nas i naszego dostawcę usług hostingowych, nie możemy i nie gwarantujemy absolutnej ochrony i bezpieczeństwa danych, które przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób przekazujesz nam lub innym.

Z tego powodu prosimy Cię o ustawienie bezpiecznych haseł i, jeśli to możliwe, o niepodawanie nam lub innym osobom poufnych informacji, których ujawnienie Twoim zdaniem mogłoby wyrządzić Ci znaczne lub trwałe szkody. Ponieważ wiadomości e-mail i komunikatory nie są uważane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy również o nieprzekazywanie żadnych poufnych informacji za pośrednictwem żadnego z tych kanałów komunikacji.

Jak radzimy sobie z nieletnimi?

Kategoria: Użytkownik NIE zbiera żadnych danych od nieletnich

Usługi nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności. Nie będziemy świadomie zbierać informacji od dzieci. Osoby niepełnoletnie nie powinny pobierać ani korzystać z Usług ani przekazywać nam żadnych informacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu pełnoletności w dowolnym momencie, abyśmy mogli zweryfikować, czy osoby niepełnoletnie korzystają z naszych usług. W przypadku, gdy dowiemy się, że osoba niepełnoletnia korzysta z naszych usług, możemy zabronić tym użytkownikom dostępu do naszych usług i zablokować je, a także możemy usunąć wszystkie przechowywane przez nas dane dotyczące tego użytkownika. Jeśli masz powody, by sądzić, że osoba niepełnoletnia ujawniła nam dane, skontaktuj się z nami, jak wyjaśniono poniżej.

Kategoria: Użytkownik zbiera dane od nieletnich

Dzieci mogą korzystać z naszych usług. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do niektórych funkcji, konieczne może być podanie określonych informacji. Niektóre dane (w tym dane gromadzone za pomocą plików cookie, sygnalizatorów internetowych i innych podobnych technologii) mogą być zbierane automatycznie. Jeśli świadomie zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy informacje, które zebraliśmy od dziecka, powiadomimy o tym i uzyskamy zgodę rodziców zgodnie z obowiązującym prawem. Nie uzależniamy udziału dziecka w aktywności online od podania przez dziecko większej ilości danych kontaktowych, niż jest to konieczne do wzięcia udziału w takiej aktywności. Używamy tylko informacji, które zbieramy w związku z usługami, o które poprosiło dziecko.

 

Możemy również wykorzystać dane kontaktowe rodzica do komunikowania się o aktywności dziecka w Usługach. Rodzice mogą przeglądać informacje, które zebraliśmy od ich dziecka, zabronić nam zbierania jakichkolwiek innych informacji o ich dziecku oraz zażądać usunięcia wszelkich zebranych przez nas informacji z naszych rejestrów.

 

Skontaktuj się z nami, aby wyświetlić, zaktualizować lub usunąć dane swojego dziecka. Aby chronić Twoje dziecko, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości. Możemy odmówić Ci dostępu do danych, jeśli uznamy, że Twoja tożsamość jest wątpliwa. Należy pamiętać, że niektórych danych nie można usunąć ze względu na inne zobowiązania prawne.

Kategoria: Zawsze

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w polityce prywatności i tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że:

 

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy (np. w celu samodzielnego świadczenia usług lub obsługi klienta lub wsparcia technicznego);

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych lub regulacyjnych, lub

 • wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wspierania naszych uzasadnionych interesów biznesowych (pod warunkiem, że odbywa się to przez cały czas w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twoich praw do ochrony danych).

Jako mieszkaniec UE możesz:

 

 • zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz zażądać dostępu do przechowywanych danych osobowych i pewnych dodatkowych informacji;

 • zażądać otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie;

 • zażądać sprostowania przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;

 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 • zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, lub

 • złożyć skargę do organu nadzorczego.

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie są nieograniczone i mogą podlegać naszym własnym uzasadnionym interesom i wymogom regulacyjnym. Jeśli masz ogólne pytania dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

W trakcie świadczenia usług możemy przesyłać dane za granicę do spółek stowarzyszonych lub innych stron trzecich oraz z Twojego kraju/systemu prawnego do innych krajów/systemów prawnych na całym świecie. Korzystając z usług wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych poza EOG.

 

Jeśli masz siedzibę w EOG, Twoje dane osobowe będą przekazywane do lokalizacji poza EOG tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że istnieje odpowiedni lub porównywalny poziom ochrony danych osobowych. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że mamy odpowiednie ustalenia umowne z naszymi stronami trzecimi, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko niezgodnego z prawem wykorzystania, zmiany, usunięcia, utraty lub kradzieży danych osobowych oraz aby te osoby trzecie zawsze działają zgodnie z obowiązującym prawem.

Kalifornijskie prawa konsumenckie

 

Jeśli korzystasz z Usług jako mieszkaniec Kalifornii, możesz być uprawniony na mocy California Consumer Privacy Act („CCPA”) do żądania dostępu do swoich danych i ich usunięcia.

 

Aby skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich usunięcia, przeczytaj poniżej, jak się z nami skontaktować.

Kategoria: Serwis nie sprzedaje żadnych danych swoich użytkowników

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników dla intencji i celów CCPA.

Kategoria: Strony internetowe z blogiem lub forum

Użytkownicy Usług, którzy są mieszkańcami Kalifornii i nie ukończyli 18 roku życia, mogą zażądać usunięcia opublikowanych treści pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji „Kontakt” poniżej. Wszystkie te prośby muszą być oznaczone jako „Wniosek o usunięcie z Kalifornii”. Wszystkie wymagania muszą zawierać opis treści, które chcesz usunąć, oraz wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału. Nie przyjmujemy wiadomości, które nie są oflagowane lub niewłaściwie dostarczone, i możemy nie być w stanie odpowiedzieć, jeśli nie podasz wystarczających informacji. Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje, że materiał zostanie całkowicie lub całkowicie usunięty. Na przykład publikowane przez Ciebie materiały mogą być ponownie publikowane lub publikowane przez innych użytkowników lub osoby trzecie.

Aktualizacje lub zmiany w polityce prywatności

Kategoria: Zawsze

Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych możemy od czasu do czasu zmieniać według własnego uznania, wersja opublikowana na stronie internetowej jest zawsze aktualna (patrz informacje o „statusie”). Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych pod kątem zmian. W przypadku istotnych zmian opublikujemy ogłoszenie na naszej stronie internetowej. Jeśli będziesz nadal korzystać z usług po otrzymaniu powiadomienia o zmianach na naszej stronie internetowej, zostanie to uznane za potwierdzenie i zgodę na zmiany w polityce prywatności oraz zgodę na związanie się warunkami tych zmian.

Kontakt

Kategoria: Zawsze

Jeśli masz ogólne pytania dotyczące Usług lub informacji, które zbieramy o Tobie i w jaki sposób z nich korzystamy, skontaktuj się z nami pod adresem:

 

Imię i nazwisko: Steinhauer Rudolf

Adres: 38442 Wolfsburg

Adres e-mail: rudi20@arcor.de

bottom of page